Μετά την μεταλλοποίηση σε εκτυπωμένο δείγμα από ABS, σειρά έχει η ηλεκτρολυτική μεταλλοποίηση εκτυπωμένου αντικειμένου περίπλοκης γεωμετρίας από ρητίνη με την τεχνική της στερεολιθογραφίας! Μείνετε συντονισμένοι, η αρχή έγινε!!

Cnano3D #3DPlate #3Dprinting #Stereolithography #SLA #Resin #Electrolessplating #Palladiumfree #Chromiumfree

Κατηγορίες: Uncategorized