Η πρώτη μας, πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον, μεταλλοποίηση τρισδιάστατα εκτυπωμένου δείγματος ABS είναι γεγονός! Η απόθεση μετάλλου στην πλαστική επιφάνεια επιτυγχάνεται χωρίς την χρήση τοξικών υλικών όπως το χρωμικό οξύ και το παλλάδιο! Μείνετε συντονισμένοι, έπονται περισσότερα!!

#Cnano #Cnano3D #3DPlate #3Dprinting #Electrolessplating #Palladiumfree #Chromiumfree

Κατηγορίες: Uncategorized