Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία της Cnano με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον καθηγητή κ. Μπικιάρη για την συστηματική μελέτη της προκατεργασίας της επιφάνειας 3Δ-εκτυπωμένων δειγμάτων από ρητίνη με την μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM).

Κατηγορίες: Uncategorized