Η Creative Nano και η BAYFOR συναντήθηκαν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η τεχνολογία του 3DPlate που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της Cnano. Η συνάντηση είχε στόχο την προώθηση μιας πιο πράσινης διαδικασίας για την επεξεργασία των πολυμερικών επιφανειών στη βιομηχανία της επιμετάλλωσης πλαστικών.

Κατηγορίες: Uncategorized