Η Creative Nano συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ13) που πραγματοποιήθηκε στις 📅 2-4 Ιουνίου 2022 στην Πάτρα, Ελλάδα.
Μία από τις προφορικές μας παρουσιάσεις αφορούσε την «Χημική Επιμετάλλωση Τρισδιάστατα Εκτυπωμένων Αντικειμένων από Φωτοπολυμεριζόμενη Ρητίνη χωρίς την χρήση Χρωμίου και Παλλαδίου». Η εργασία είναι μέρος του έργου 3DPlate στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου αφορούν στον σχεδιασμό, την εκτύπωση και την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, μιας ευρείας γκάμας τρισδιάστατων εξατομικευμένων αντικειμένων με πολύπλοκες γεωμετρίες.

Κατηγορίες: Uncategorized