Η Creative Nano συμμετείχε στο 9ο Διεθνές IUPAC Συνέδριο για την Πράσινη Χημεία που πραγματοποιήθηκε στις 5-9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα.
Η προφορική μας παρουσίαση αφορούσε την «Χημική Επιμετάλλωση Τρισδιάστατα Εκτυπωμένων Αντικειμένων από Φωτοπολυμεριζόμενη Ρητίνη χωρίς την χρήση διαλυμάτων Χρωμίου και Παλλαδίου». Η εργασία είναι μέρος του έργου 3DPlate στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου αφορούν στον σχεδιασμό, την εκτύπωση και την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, μιας ευρείας γκάμας τρισδιάστατων εξατομικευμένων αντικειμένων με πολύπλοκες γεωμετρίες.

Κατηγορίες: Uncategorized