Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση σχετικά με τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και των προηγμένων υλικών όπου καινοτόμες και πράσινες λύσεις έρχονται στο προσκήνιο.

Εγγραφτείτε εδώ

Στην εταιρεία μας, Creative Nano, είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη ασφαλών και
βιώσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε
και να συζητήσουμε μαζί σας:

 1. Προηγμένες Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών
  Εξερευνήστε με ακρίβεια τον συναρπαστικό κόσμο των υλικών στη νανοκλίμακα με τη χρήση τεχνικών υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας όπως Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD), Ανάλυση Φθορισμού Ακτίνων Χ (XRF), Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS), Φασματοσκοπία Υπεριώδους – Ορατού (UV-Vis) και Υπέρυθρου (FTIR). Μέσω των μεθόδων αυτών εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη δομή και τη μορφολογία των υλικών σας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους.
 2. Ανάπτυξη και Διάθεση Νανοσωματιδίων Υψηλής Ποιότητας & Προσαρμοσμένων Ιδιοτήτων.
  Μάθετε για τα είδη των νανοσωματιδίων που παρασκευάζουμε, τα οποία μπορούν να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν τις ιδιότητες των προϊόντων σας. Από βιώσιμα νανοσωματίδια λιγνίνης μέχρι νανοσωματιδία τιτανίας με αντιμικροβιακή δράση, η Creative Nano προσφέρει μία ποικιλία νανοϋλικών με εξαιρετική απόδοση και λειτουργικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των προϊόντων σας.
 3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικών Γραμμών.
  Υλοποιήστε τις ιδέες σας με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην ανάπτυξη πιλοτικών γραμμών. Κατανοούμε πλήρως τη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης για την εξέλιξη της εταιρείας σας. Μπορούμε να είμαστε μαζί σας στο επόμενο βήμα σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας εξειδικευμένες πιλοτικές γραμμές που θα επιταχύνουν την έρευνά σας, θα μεταμορφώσουν την παραγωγή σας και θα ανοίξουν το δρόμο για νέα προϊόντα.
 4. Ένα Βιώσιμο Μέλλον Ι: Αντικατάσταση της Σκληρής επιχρωμίωσης.
  Αποφύγετε την παραδοσιακή σκληρή επιχρωμίωση για την επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών και υποδεχθείτε τις νανοσύνθετες επικαλύψεις μας που διαθέτουν ανώτερες μηχανικές ιδιότητες και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς τη χρήση τοξικών και επικίνδυνων για το περιβάλλον χημικών όπως το εξασθενές χρώμιο.
 5. Ένα Βιώσιμο Μέλλον ΙΙ: Περιβαλλοντικά Φιλική Επικάλυψη σε Πλαστικά.
  Συνεργαστείτε μαζί μας στην προσπάθεια να συνδυάσουμε αρμονικά την καινοτομία και την αειφορία μέσω της ανάπτυξης νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων για τη μεταλλική επικάλυψη 3D εκτυπωμένων πλαστικών αντικειμένων
  Για να μπορέσετε να γνωρίσετε καλύτερα τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή:
  Α. Δια ζώσης, στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής. (Τατοΐου 43, 144 51 Μεταμόρφωση)
  Β. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams.
Κατηγορίες: Uncategorized