Ποιοι είμαστε

Η εταιρία

Η Creative Nano είναι μια ερευνητική εταιρία με στόχο την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Η εταιρία βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της δυτικής Αθήνας (Δήμος Περιστερίου) στην Ελλάδα. Η Cnano έχει μεγάλη εμπειρία στην αναβάθμιση του επιπέδου τεχνολογικής ωρίμανσης οι οποίες έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο εργαστήριο. Η εταιρία έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της επιφανειακής κατεργασίας, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους όπως η παλμική ηλεκτρολυτική απόθεση, η ανάπτυξη και η χρήση νανοσωματιδίων και διασπορών τους σε διάφορα μέσα, καθώς και η σύνθεση νέων υλικών όπως νανοσωματίδια, πολυμερή και σύνθετα υλικά.

Υποδομές

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ερευνητικού έργου η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της που σχετίζονται με τις επιφανειακές κατεργασίες και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Η εταιρία έχει εξοπλισμό για επιμεταλλώσεις ο οποίος εκτείνεται από την κλίμακα του εργαστηρίου (π.χ. 1-3 lt) μέχρι προηγμένες πιλοτικές γραμμές ενεργού όγκου 120 λίτρων. Μέσω αυτού του εξοπλισμού, παρέχονται υπηρεσίες επιμετάλλωσης διαφόρων επικαλύψεων (π.χ. νικελίου και κραμάτων του, ψευδαργύρου, χαλκού, σύνθετων επικαλύψεων και πολύτιμων μετάλλων). Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ανορθωτές τάσεις συνεχούς και παλμικού ρεύματος καθώς και ηλεκτροχημικούς αναλυτές.

Επιπλέον, η Cnano θα διαθέσει για την υλοποίηση του προγράμματος το πλήρως εξοπλισμένο αναλυτικό της εργαστήριο για τον χαρακτηρισμό των υλικών και των προϊόντων. Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές:

Φασματοσκοπία ATR-FTIR: Αυτή η μέθοδος χαρακτηρισμού πραγματοποιείται για την εκτίμηση χαρακτηριστικών δεσμών που υπάρχουν μέσα στα προς μελέτη υλικά, βοηθώντας την ταυτοποίηση τους.

Φασματοφωτόμετρο UV-Vis spectrophotometer: Κατά την μέθοδο αυτή μετράται η απορρόφηση μονοχρωματικής ακτινοβολίας από το δείγμα στην περιοχή του υπεριώδους (190-400 nm) και του ορατού φωτός (400-780nm) με σκοπό την ταυτοποίηση ενώσεων.

Οπτική μικροσκοπία: Διερεύνηση της μορφολογία των επιφανειών.

DLS – ZETA POTENTIAL: Εκτίμηση του μεγέθους των νανοσωματίδων σε υγρές διασπορές καθώς και εκτίμηση της επιφανειακής τους φόρτισης.

TG-DTA: Θερμική ανάλυση υλικού η οποία αποσκοπεί στην μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς τους και της σταθερότητάς τους ως προς την θερμοκρασία.

Διάταξη μέτρησης φωτοκατάλυσης: Η διάταξη περιλαμβάνει πηγές φωτός (υπεριώδες, ορατό και προσομοίωση ηλιακού φωτός) για την μελέτη της φωτοκαταλυτικής ιδιότητας των υλικών. Σημειώνεται ότι η φωτοκαταλυτική ιδιότητα εκφράζεται ως αντιβακτηριδιακή και αντι-ιική ιδιότητα.

Η ομάδα

H ομάδα της Creative Nano αποτελείται από ένα δυναμικό και υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό το οποίο επιδεικνύει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της έρευνας. Οι υπάλληλοι της εταιρίας σχηματίζουν ένα διεπιστημονικό προφίλ με υπόβαθρο που καλύπτει τομείς της χημείας, της χημικής μηχανικής, της φυσικής και της επιστήμης υλικών.